You are here: Home Giới Thiệu

Giới thiệu

Email In

Công ty TNHH Mặt Trời Bạc cam kết để tạo ra các sự kiện hay và sinh động, mới lạ cho người dân Đà Nẵng, Việt Nam và thế giới!

Mục đích của chúng tôi là tạo ra các sự kiện tốt cho thành phố Đà Nẵng và tất cả mọi người đến Đà Nẵng. Vui vẻ, giáo dục, xã hội và các sự kiện về sức khỏe.

Nếu bạn cần giúp đỡ với các sự kiện và có những ý tưởng xin vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Nếu bạn muốn được hoạt động và giúp chúng tôi với các sự kiện, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Tham gia nhóm này trên facebook tại đại chỉ: https://www.facebook.com/groups/315544061854438, nhập các thông tin của bạn vào đây để cập nhật và mời bạn bè tham gia. Nhiều người hơn = nhiều niềm vui hơn!

Nhà tài trợ luôn được chào đón.

Cảm ơn và chúng tôi hy vọng sớm được gặp bạn.

Philip và Phú.


Tin mới hơn:

 
Bảng quảng cáo

Nhà tài trợ

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Đối tác

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo